बाग्मती सफाई महाअभियानको ४७७ औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४७७ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०३/१८  गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै  महादेवस्थान पुल आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव ३  मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन गरिएको […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४७६ ‌औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४७६ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०३/११ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै तिनकुने पिपलबाोट आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव ४ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन गरिएको छ […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४७५ ‌औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४७५ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०३/०४ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै बानेश्वर क्याम्पस आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव ४.५ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन गरिएको छ […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४७४ ‌औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४७४ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०२/२८ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै बानेश्वर क्याम्पस आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव ६ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन गरिएको […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४७३ ‌औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४७३ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०२/२१ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै सिनामंल भत्केको पुल भन्दा तल गुह्येश्वरी स्कूल आगाडी ‌ तथा आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव ४ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४७२ ‌औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४७२ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०२/१४ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै दोभान पुल शंखमुल आर्टअफ लिभिङ्ग आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव १ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४७१ ‌औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४७१ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०२/०७ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै भत्केको पुल सिनामंगल पूल भन्दा २०० मी तलतिर आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव ८ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४७० ‌औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४७० औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/१/३१ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै भत्केको पुल सिनामंगल पूल भन्दा २०० मी तलतिर आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव ४ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४६९ ‌औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४६९ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/१/२४ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै भत्केको पुल सिनामंगल आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव ५ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन […]

ne_NPNepali
ne_NPNepali en_USEnglish