बाग्मती सफाई महाअभियानको ४८६औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४८६ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०५/१८ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै शंखमुल मनोहरा पुल नजिक आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव २ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४८५औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४८५ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०५/११ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै तिन कुने तरकारी बजार पुल नजिक आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव १.५ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४८४औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४८४ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०५/०४ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै कुपोण्डोल थापाथली पुल नजिक आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव १ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४८३औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४८३ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०४/२८ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै तिन कुने तरकारी बजार पुल नजिक आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव ४ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४८२औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४८२ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०४/२१ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै गैरीगाँउ वाग्मती पक्की पुल नजिक आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव २ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४८१औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४८१ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०४/१४ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै बानेश्वर क्याम्पस आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव २ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन गरिएको […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४८०औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४८० औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०४/०७ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै बानेश्वर क्याम्पस आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव ३ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन गरिएको […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४७९ औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४७९ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०३/३२  गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै  मनोहरा दोभान आर्टअफलिभिङ्ग  आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव २ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४७८ औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४७८औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०३/२५  गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै  महादेवस्थान पुल आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव ३  मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन गरिएको छ […]

ne_NPNepali
ne_NPNepali en_USEnglish