बाग्मती सफाई महाअभियानको ४९५औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४९५ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०७/ १९ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै पशुपति राम मन्दिर आसपासको क्षेत्रमा र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव २ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४९४औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४९४ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०७/ १२ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै गुह्येश्वरी मन्दिर आसपासको क्षेत्रमा र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव २ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन गरिएको […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४९३औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४९३ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०७/ ०५ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै प्रसुती गृह थापाली प्रहरी विट अगाडी आसपासको क्षेत्रमा र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव १.५ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४९२औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४९२ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०६/ २९ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै रुद्रमती पुल(मनोहरा दोभान) आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव १ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४९१औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४९१ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०६/ २२ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै बुद्धनगर पुल आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव १ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन गरिएको […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४९०औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४९० औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०६/ १५ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै बुद्धनगर पुल आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव १ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन गरिएको […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४८९औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४८९ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०६/ ०८ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै बुद्धनगर पुल आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव २‍.५ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने छुट्याई ब्यवस्थापन गरिएको […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४८८औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४८८ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०६ /०१ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै शंखमुल पुल मंगलबजार जाने पुल माथि तथा तल आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव ४ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर […]

बाग्मती सफाई महाअभियानको ४८७औं सप्ताह सम्पन्न

वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४८७ औं सप्ताहको कार्यक्रम मिति २०७९/०५/२५ गते शनिबारका दिन बिहान २ घण्टा भौतिक दुरी कायम गर्दै शंखमुल मनोहरा दोभान पुलको पारीको आसपासको क्षेत्रमा नदी र नदी किनारमा सर-सफाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सर-सफाइ कार्यक्रममा संकलित करिव १ मेट्रिक टन फोहर काठमाडौ महानगरपालिका तथा यस समितिको सवारी साधन/ट्याक्टर बाट कुहिने र नकुहिने […]

en_USEnglish
en_USEnglish ne_NPNepali