कार्यकारी समिति

कार्यकारी समिति अध्यक्ष

वीरेन्द्र प्रसाद थपलिया

कार्यकारी समिति सदस्य

भरत प्रसाद पराजुली

कार्यकारी समिति सदस्य

रमेश कुमार पाण्डेय

कार्यकारी समिति सदस्य

माला खरेल

कार्यकारी समिति सदस्य

जानुका ढकाल

कार्यकारी समिति सदस्य

पुरस्कृत अधिकारी

कार्यकारी समिति सदस्य

दफा ८ बमोजिम अन्य सदस्यहरु

श्री नवराज प्याकुरेल

सदस्य सचिव
ne_NPNepali
ne_NPNepali en_USEnglish